سمپاشی

سمپاش آرس

سمپاشی

سموم شیمیایی در پیشرفت سریع تولیدات کشاورزی نقش بزرگی ایفا کرده و خواهند کرد. با استفاده از سموم کیفیت و کمیت محصولات، اصلاح و افزایش پیدا کرده و استفاده از سموم علف کش نیاز به نیروی کاری برای کنترل علفهای هرز را تا حدی کاهش داده است ولی استفاده از سموم شیمیایی به بعضی مسائل جدی زیست محیطی منتج شده که این مسائل ، باید هم از نظر استفاده کننده و هم از طرف طراح ادوات سمپاشی مورد توجه قرار گیرد.

سمپاشهای پشتی دستی از انواع محلولپاشهای کوچک که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. اجزا تشکیل دهنده این محلولپاشها معمولا عبارت است از : ۱- مخزن ۲- پایه مخصوص قرار گرفتن بر روی زمین ۳- تکیه گاه مناسب برای قرار دادن آن در پشت کارگر سمپاش (درست مثل کوله پشتی) ۴- پمپ دستی که با حرکت دادن اهرم مخصوص کار می کند ۵- محفظه تحت فشار ۶- لانس که مجهز به شیر قطع و وصل با یک شیر ماشه ای بوده و یک یا چند نازل روی آن نصب می شود.

سمپاش آرس
سمپاش آرس

برای استفاده بهتر از این دستگاهها باید آنرا کاملا به پشت کارگر چسباند و در صورت شل بودن آن باید تسمه های مربوطه را طوری تنظیم نمود که در موقع تلمبه زدن و حرکت در جای خود ثابت باشد تا کارگر در هنگام سمپاشی راحتتر بتواند کار انجام دهد. بعضی از انواع این سمپاشها تماما پر نمی شوند تا فضای باقی مانده آن برای تحت فشار قرار دادن هوا استفاده گردد و از آن به عنوان سمپاشی پشتی با فشار مداوم بهره برداری گردد.

تهیه و تدارک یک بوم بلند این امکان را فراهم می آورد که عرض باند سمپاشی زیاد شده و از تعداد دور زدنهای تراکتور در عرض مزارع کاسته شود. البته عموما طول بوم برای کشاورزان در انجام سمپاشی ثابت است.

برای مثال با بوم ۷ متری و سرعت ۸ کیلومتر در ساعت محلولدهی پمپ برای مصرف ۲۰۰ لیتر در دقیقه خواهد بود. کشاورزان غله کار در عمل نیاز به بومی دارند که طول آن متناسب با طول بذرکار باشد.

نازلها:

سمپاش لانسی آرس

مساله مهم درباره سمپاشهای بوم دار نصب نازلها بر روی آن است. در اغلب مواقع فاصله بین نازلها روی بوم ثابت است و ارتفاع بوم باید طبق نوع نازل بکار رفته تنظیم گردد. در مورد زاویه خروج سم از نازل و پخش قطرات که متاثر از فشار می باشند مخصوصا باید دقت شود. قطرات خارج شده از هر نازل یک نوار را می پوشاند که عرض این نوار بستگی به زاویه پخش سم و ارتفاع بوم دارد. در عمل فاصله نازل ها باید طوری تنظیم شود که کناره های هر کدام از این نوارها در همه نازلها همدیگر را بپوشانند تا پخش قطرات سم در سرتاسر بوم کاملا یکنواخت باشد. اگر بوم بیش از حد پایین باشد پوشش قطرات خارج شده از نازلها روی یکدیگر زیاد شده و عدم یکنواختی در پخش پیش خواهد آمد.

نحوه پخش قطرات پاشیده شده را می‌توان از پاشیدن آب بر روی یک سطح خشک و یا با رنگی کردن محلول سم با یکی از رنگهای محلول در آب مثل لیزامین و پاشیدن آن روی کاغذ سفید مشخص نمود.

 اگر پخش قطرات غیر یکنواخت بود بایستی محلولدهی هر یک از نازلها   یک سمپاش باید به طور مرتب تمیز شده و کنترل شود. لوازم یدکی آن در دسترس باشد مخصوصا در داخل مزرعه باید در خلال سمپاشی یدکی نازل را همراه داشت تا چناچه نازل مسدود شد بلافاصله بتوان آن را تعویض نمود تا بعدا در فرصت مناسب نازل مسدود شده را تمیز کرد. محلولدهی نازل را بایستی به طور مرتب کنترل نمود و اطمینان حاصل کرد که افزایش در آن، صورت نگرفته است و باید توجه داشت که هزینه تعویض یک نازل به مراتب کمتر از هزینه سم به هدر رفته از نازل ناسالم و نازلی که سوراخ آن گشاد شده است می باشد.