جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات موتور برق بنزینی

موتور برق بنزینی

موتور برق بنزینی دستگاهی است که با مصرف سوخت بنزین، برق تولید می‌کند. این موتور با سوزاندن بنزین در داخل خود، یک موتور را به حرکت در می‌آورد و آن موتور ژنراتور را می‌چرخاند. ژنراتور نیز برق تولید می‌کند. موتورهای برق بنزینی در اندازه‌های مختلف وجود دارند و اندازه موتور تعیین می‌کند که چقدر برق می‌تواند تولید کند.

این موتور‌ها معمولاً به عنوان برق پشتیبان در هنگام قطع برق یا به عنوان برق موقت در مواردی که برق در دسترس نیست استفاده می‌شوند. انواع مختلف موتور‌های برق بنزینی شامل مدل‌های هندلی (استارت دستی) و استارتی (استارت برقی) هستند. این موتور‌ها می‌توانند برای روشن نگه داشتن روشنایی و لوازم خانگی یا کارکردن تجهیزات تجاری نیز مورد استفاده قرار گیرند.