جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات هواده موتوری انگشتی

هواده موتوری انگشتی

هواده موتوری انگشتی یک ماشین کشاورزی است که برای هوادهی چمن‌ها طراحی شده است. این دستگاه با ایجاد سوراخ‌های کوچک در خاک به کمک تیغه‌های انگشتی مانند، باعث بهبود نفوذ هوا، آب و مواد مغذی به ریشه چمن می‌شود. مزایای هواده موتوری انگشتی:

  • افزایش نفوذ آب و هوا به خاک و رسیدن به ریشه چمن
  • بهبود رشد ریشه و تراکم چمن
  • از بین بردن فشردگی خاک
  • بهبود جذب مواد مغذی توسط چمن