جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات شمشاد زن

شمشاد زن

شمشاد زن یک ابزار کشاورزی است که برای هرس و شکل دادن به بوته‌ها و درختچه‌های زینتی مانند شمشاد استفاده می‌شود. این دستگاه به دو بخش موتور و شانه برش تقسیم می‌شود و از قطعاتی مانند بدنه، موتور، سیستم انتقال قدرت، تجهیزات محافظ، اهرم‌های گاز و تیغه‌های برشی ساخته شده است.