جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات موتور پمپ آبکش

موتور پمپ آبکش

موتور پمپ آبکش دستگاهی است که با استفاده از یک موتور احتراق داخلی بنزینی یا دیزلی، امکان پمپاژ و انتقال آب را فراهم می‌کند. این موتور پمپ در مکان‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دسترسی به برق وجود نداشته و می‌توان با مصرف سوخت، آب را از چاه‌ها، رودخانه‌ها و سایر منابع آبی پمپاژ کرد.