جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نهرکن ساده

توضیحات

نهرکن ساده

جهت ایجاد جوی در مزارع و باغ به وسیله تیلر از این نوع نهر کن استفاده می‌شود. این دستگاه روی مالبند تیلر نصب شده و عمق نهر ایجاد شده تا 15 سانتی متر و عرض جوی تا 30 سانتی متر است. در زمان استفاده از نهر کن باید بجای چرخ معمولی از چرخ آهنی استفاده کرد.

مشخصات

مدل

ثابت

عمق کار

15 سانتی متر

عرض کار

30 سانتی متر

جنس

فولاد

وزن

حدود 3 کیلوگرم