جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات سمپاش شارژی

سمپاش شارژی

سمپاش شارژی نوعی سمپاش است که با ویژگی‌های هم سمپاش موتوری و هم سمپاش دستی طراحی شده است. این سمپاش‌ها از موتورهای الکتریکی برای سمپاشی و باتری‌های قابل شارژ بزرگ برای تغذیه دستگاه استفاده می‌کنند.

سمپاش شارژی به دو صورت تک کاره و دوکاره ساخته می‌شود. سمپاش شارژی امکان سمپاشی در مناطق دور دست و بدون دسترسی به برق را فراهم می‌کند. استفاده از باتری و موتور بنزینی در مدل‌های دوکاره، انعطاف پذیری بیشتری را برای کاربران ایجاد می‌نماید.