جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات غلتک موتوری

محصولی برای نمایش وجود ندارد

غلتک موتوری

غلتک موتوری نوعی غلتک راه سازی است که با استفاده از موتور برای حرکت و کوبش خاک استفاده می‌شود. غلتک موتوری به دو نوع تک درام و دو درام تقسیم می‌شود که هر کدام مشخصات فنی و کاربرد متفاوت دارند. غلتک موتوری با توانایی کوبش و تسطیح خاک، مقاومت برشی و کاهش نشست خاک را افزایش می‌دهد. برای انتخاب غلتک موتوری مناسب، باید به پارامتر‌های وزن غلتک، قطر درام و سرعت توجه داشت.