جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات سمپاش لانسی پشتی موتوری

سمپاش لانسی پشتی موتوری

سمپاش پشتی موتوری لانسی نوعی سمپاش کوله ای است که با نصب بر پشت کاربر می تواند عملیات سم پاشی را انجام دهد. این سمپاش با استفاده از موتور و پمپ تعبیه شده، سموم را به وسیله لانسی که در انتهای لوله سمپاش قرار دارد به صورت یکنواخت روی گیاهان اسپری می کند.