جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات الکتروپمپ

الکتروپمپ

الکتروپمپ یک دستگاه مکانیکی است که با استفاده از قدرت الکتریکی، آب یا سایر سیالات را از یک محل به محل دیگر منتقل می‌کند. این دستگاه مجموعه‌ای از الکتروموتور و پمپ است که نقش جابجایی و یا ایجاد فشار در سیالات را ایفا می‌کند.