جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات ابزار دستی باغبانی

ابزار دستی باغبانی

ابزار دستی باغبانی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: ابزار‌های برای کار با خاک و ابزار‌های برای کار با گیاهان. ابزار‌های برای کار با خاک شامل بیل، داس، چنگک و چنگک پارویی است که برای زیر و رو کردن کود و خاک، نرم کردن خاک سفت و برهم زدن آن، و مخلوط کردن کود با خاک بستر‌های مرتفع باغ مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزار‌ها به باغبانان اجازه می‌دهند تا خاک را به راحتی و بدون دردسر زیر و رو کنند و به این ترتیب به رشد گیاهان کمک کنند.

ابزار‌های برای کار با گیاهان شامل قیچی هرس، قیچی باغبانی، سمپاش و شلنگ آب است که برای برش دادن ساقه‌ها و شاخه‌ها، هرس کردن و قطع ساقه‌ها، و آبیاری گیاهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزار‌ها به باغبانان اجازه می‌دهند تا گیاهان را مرتب و تمیز نگه دارند و به این ترتیب به رشد و سلامت گیاهان کمک کنند.