جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات دروگر دیزلی 2چرخ

دروگر دیزلی 2چرخ

دروگر دیزلی 2چرخ یک نوع از دستگاه‌های برداشت محصول است که برای دروی محصول در زمین‌های مسطح و شیب داری به کار می‌رود، جایی که تراکتور در آنها به سختی حرکت می‌کند. این دستگاه‌ها می‌توانند با اعمال نیروی برشی، ساقه و علف را از ارتفاع 5 الی 7 سانتی متر کنده کنند، اما برخلاف چمن زن، علف خرد نمی‌شود بلکه بعد از کنده شدن و خشک شدن به راحتی قابل جمع آوری است.