ژنراتور (موتور برق) بنزینی

11 کالا

موتور برق (ژنراتور) بنزینی و دیزلی

موتور برقی توانایی تامین انرژی الکتریکی برای سایر دستگاه ها و تجهیزات برقی را دارد. این دستگاه می تواند با برق شهری شارژ شده و یا اینکه دارای منبع سوختی چون بنزین و گازوئیل باشد. در هر صورت برای مکان هایی که دسترسی به پریز برق وجود ندارد یک وسیله ضروری و کاربردی است.