چمن زن برقی

1 کالا

چمن زن برقی: برای کوتاه کردن و اصلاح چمن و علف بکار می رود.