چمن زن موتوری گیربکسی

4 کالا

چمن زن موتوری گیربکسی

برای کوتاه کردن و اصلاح چمن و علف بکار می رود.