ماشین های تخصصی

19 کالا

ماشین های حرفه ای با استفاده های تخصصی مانند علوفه خردکن،آسیاب بلغور،پوست کن گردو و بادام،پوست کن وسفید کن برنج،چاله کن موتوری،چوب خوردکن تراکتوری،شاخه خردکن،دستگاه کنده تراش،دستگاه هرس پنوماتیک با قیچی و …