جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات اجزای سمپاش

اجزای سمپاش

یک بخش از سبد محصولی گروه صنعتی آرس ماشین، ارائه اجزای سمپاش و پمپ سمپاش است. پمپ سمپاش یک وسیله است که برای تولید فشار لازم برای پاشیدن سموم کشاورزی و همچنین ایجاد جریان در مخزن سمپاش استفاده می‌شود. این پمپ‌ها به کشاورزان کمک می‌کنند تا مواد شیمیایی و کود‌ها را به صورت یکنواخت و با کاهش هدر رفت سم، بر روی مزارع پاشش دهند.