جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات پهپاد‌های سمپاش

پهپاد‌های سمپاش

پهپاد سمپاش یا پهپاد کشاورزی، نوعی پهپاد است که برای انجام عملیات سمپاشی و محلول پاشی در مزارع و باغات طراحی شده است. این پهپاد‌ها قابلیت جمع آوری اطلاعات زمین‌های کشاورزی در تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت را دارند و می‌توانند این اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنند.

این پهپاد‌ها قابلیت انجام سمپاشی حتی در مناطق صعب العبور و با شیب‌های تند را دارند. همچنین باعث حفظ سلامت نیروی انسانی در برابر آسیب توسط سموم و مواد شیمیایی و کاهش آسیب های محیطی می‌شوند. در نهایت، استفاده از پهپاد‌های سمپاش منجر به افزایش کیفیت، سلامت و بهره وری محصولات کشاورزی می‌شود.