تیلر کلتیواتور بنزینی

1 کالا

  • تیلرکولتیواتور بنزینی هندلی 6.5 اسب با موتور 173F تسمه ای

    تیلرکولتیواتور بنزینی هندلی 7 اسب با موتور 170 تسمه ای

    تماس بگیرید
    تیلرکولتیواتور بنزینی هندلی 7 اسب با موتور 170 تسمه ای با گیربکس 2 حالته و تیغه 6 ردیفه با چرخ 10-400 انواع عملکردهای مورد انتظار در مزارع و باغات از جمله شخم زدن، سله شکنی،  بستر سازی مناسب، وجین کاری، سمپاشی و غیره را انجام دهند. این دستگاه در باغات، گلخانه ها، نهالستان ها، مزارع زعفران، زرشک، چای و گیاهان دارویی می تواند با کیفیت بالا و با نتیجه عملکرد…