جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات تیلر و دروگر

تیلر و دروگر

تیلر و دروگر دو ابزار کشاورزی مهم هستند که در کشاورزی و زراعت کاربرد دارند. تیلر کولتیواتور یک ابزار کشاورزی است که برای کشت و خرد کردن خاک استفاده می‌شود. این ابزار معمولاً دارای تیل‌های چرخشی است که به خاک وارد می‌شوند و خاک را خرد می‌کنند. تیلر کولتیواتور برای کار‌های دقیق مانند کاشت میانردیفی و کار‌های گلخانه‌ای مناسب است و تیغه‌های آن باید از استحکام بالایی برخوردار باشند تا در زمین‌های سنگلاخی نشکنند.

دروگر، در مقابل، یک ابزار کشاورزی است که جهت دروی محصول در زمین‌های مسطح و شیب داری به کار می‌رود. دروگر جهت دروی محصول در زمین‌های که تراکتور در آنها به سختی حرکت می‌کند، استفاده می‌شود. دروگر شبیه قیچی با کمی تغییرات است و ناخن یا انگشتی‌ها ثابت و تیغه برش دارای حرکت رفت و برگشتی است. این دستگاه گندم و جو را به صورت شانه‌ای در می آورد و دارای انواع تراکتوری، سه چرخ و چهار چرخ است.